ČOV ESW Bohemia Košice (TA)

Vzhledem k zvýšení počtu zaměstnanců v závodě ESW Bohemia bylo nutné nahradit stávají ČOV BC 8 za větší BC50. Firma provedla za plného provozu demontáž malé ČOV, dočasné propojení obtokem, zemní práce pro prefabrikovanou jímku obsahující technologii BC 50. Dále bylo provedeno obsypání, utužení a úprava terénu. Pro dmychadlo nové ČOV jsme se vzhledem k termínu realizace rozhodli zřídit betonovou podkladní desku, osazenou prefabrikovaným montovaným pilířem. Pro bezproblémový chod dmychadla byla zhotovena nová el. přípojka.

  • původní stav
  • zemní a demontážní práce
  • přípravné práce
  • uložení vlastní ČOV
  • napojení ČOV na stávající kanalizaci
  • el. přípojka
  • technologické zázemí
  • terénní úpravy