Bourání železobetonových stropů Havlíčkův Brod (HB)

  • Na základě statického posouzení bylo k bourání železobetonu určeno výhradně řezání diamantovou technikou.
  • řezání železobetonových stropů o tl. 28-35mm, probíhalo po dvou vrstvách
  • v místech kde nebylo možné použít řezačku spár byla nasazena HYDRAULICKÁ STĚNOVÁ PILA s kotouči o průměrech 800 - 1000 mm
  • po vybourání stropních výplní bylo nutné přeříznout železobetonové nosníky o průřezu 600 * 850 mm = pro tento úkol byla nasazena opět stěnová pila
  • při všech pracích bylo nutné zabezpečit bezpečnost a plynulost prací s ohledem na ostatní řemesla, stav budovy a v neposlední řadě BOZP
  • v poslední fázi bylo nutné odstranit dva svilé železobetonové sloupy, pro jejich odstranění byl použit jeřáb
  • k bezproblémovému proběhnutí těchto prací přispělo kvalitní technické vybavení, ale především proškolený a zkušený tým specialistů