Přestavba septikového hospodářství na ČOV 50 EO, výrobní areál Tagrea Tábor

Přestavba septikového hospodářství na ČOV 50 EO, výrobní areál Tagrea Tábor

Důvodem rekonstrukce byla náhrada stávajících a nevyhovujících vyvážecích septiků a septiků s přepadem. Po zaměření skutečností a provedení kamerových zkoušek zpracovala firma ENVI - PUR technologický projekt, který s pomocí přečerpávací jímky a výtlačného potrubí protaženého stávající kanalizací bezvýkopovou technologií nahrazuje dva septiky s přepadem, jednou ČOV BC 50 instalovanou v zrekonstruované části septiku.