Historie stavební společnosti STM ENVI

2003 – je založena původní firma– původním cílem bylo zabývat se subdodávkami prací pro stavebnictví (zámečnictví, klempířství a pokrývačství)

2005 – firma se stává výhradní montážní firmou pro firmu ENVI-PUR s.r.o. v oblasti technologie pískového filtru americké společnosti F.B.LEOPOLD company. Jedná se o zcela výjimečnou drenážní technologii pískového filtru, nahrazující stávající a méně vhodné filtry s mezidnem a tzv.tryskami.

2005 - 2008 – rozšiřování spektra poskytovaných služeb na:
- generální dodávky stavebních prací včetně inženýringu
- stavební dodávky, montáže technologie na čistírny a úpravny vod
- bourací a demoliční práce
- zemní práce
- speciální práce v těžko přístupných prostorech, vrtání a řezání železobetonu
- veškeré stavební práce (betonování, zdění, omítání, rekonstrukce, dlažby, obklady )
- tesařské práce
- klempířské a pokrývačské práce všeho druhu
- projekce, dokumentace a realizace a vyřízení všech úředních náležitostí

Od roku 2008
- pronájem a montáž fasádního, prostorového (modulového) a závěsného lešení
- půjčování strojů, nářadí a stavební mechanizace
- projekcí, dodávkou, montáží, uvedením do provozu a financování FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Březen 2010 – dochází k přechodu na právní formu společnost s ručením omezeným, přes tuto změnu však portfolio poskytovaných služeb zůstává neměnné a firma STM-ENVI s.r.o. hodlá dále pokračovat v jeho rozšiřování a kvalitativním zlepšování. Příkladem může být zavádění systému řízení jakosti ISO 9000, 14000 a OSHAS ,….