Práce mimo dosah elektřiny

Spolehlivými, bezporuchovými a ekologickými stroji HONDA ECMT6500P a WT30XK3 jsme schopni zajisti nasazení techniky

  • při výpadcích elektrické sítě (záplavy, povodně, kalamity, aj.)
  • při stavebních pracech mimo dosah el.sítě
  • do výkonu 6,5 kW

s Honda WT30XT3 jsme schopni odčerpat 70m3/hodinu odpadní kalové vody, v případě nutnosti lze nasadit další el.kalová čerpadla o celkovém výkonu až 113m3/hod.