Protipovodnová opatření Zbraslav HK 05 (PZ)

Výstavba hradidlové komory HK 05 

Objem prací cca 1000 000 Kč 

 • založení stavby ve stavební jámě zajištěné ocelovými štětovnicemi ( Larsen ) 
 • pro nedostatek místa bylo ze dvou stran zvoleno ztracené bednění 
 • základová deska 500 mm, armováno KY 81, beton CX 35/37 
 • montáž systémového bednění DOKA 
 • armatura KY 81 + ohýbaná betonářská ocel  
 • vylévání obvodových stěn 
 • obednění přívodního a technologického potrubí 
 • bednění stropu stojky a nosníky DOKA 
 • betonáž stropu, , beton CX 35/37 
 • Obednění vlezů a revizních otvorů 
 • Osazení prefabrikátovanými panely, včetně jejich osazení  (remove XX) Jordal XX @Pfeif XX er